Program

08:00-17:00 Rejestracja uczestników
09:00-11:45 SESJA I | Powikłania zapalne w ortopedii cz. 1 |
Prowadzący: dr n. med. Paweł Bartosz, lek. Stanisław Rak
09:00-09:15 Powitanie gości | Jerzy Białecki
09:15-09:30 Leczyć czy zapobiegać PJI – decyduj Wojciech J. Marczyński, Marcin Maciejewski, Paweł Bartosz, Michał Ignarski, Maciej Kogut, Julia Macias, Piotr Walczak, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki (Otwock)
09:30-09:45 Wpływ mapowania mikrobiologicznego na szpitalną politykę antybiotykową Aleksandra Grajek, Piotr Walczak (Otwock)
09:45-10:00 Wczesne zakażenia okołoprotezowe – dlaczego nie warto czekać z rewizją? Piotr Walczak, Aleksandra Grajek, Stanisław Rak, Marek Dróżdż, Jerzy Białecki (Otwock)
10:00-10:15 Diagnostyka obrazowa zakażeń okołoprotezowych stawu biodrowego Paweł Sztwiertnia, Jerzy Walecki (Otwock)
10:15-10:30 Przydatność szybkich testów (POC – point of care) w diagnostyce infekcji okołoprotezowych stawów biodrowych
i kolanowych
Dariusz Grzelecki, Aleksandra Grajek, Jacek Kowalczewski (Otwock)
10:30-10:45 Zakażenia okołoprotezowe oraz septyczne zapalenie stawów. Szybka identyfikacja czynnika etiologicznego przy pomocy multiplex PCR Krzysztof Kuczyński | Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej
10:45-11:00 Powikłania infekcyjne zespoleń miednicy i panewki stawu biodrowego Artur Plewiński, Andrzej Zawadzki, Jan Wasielewski, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
11:00-11:15 Alloplastyki bezcementowe u osób
w wieku starczym. Optymalny wybór?
Andrzej Bohatyrewicz, Łukasz Kołodziej, Krzysztof Rękawek, Łukasz Sieczka, Alina Jurewicz (Szczecin)
11:15-11:30 Syntarpen – nowy stary antybiotyk
w zapaleniach kości
Jerzy Białecki (Otwock)
11:30-11:45 Dyskusja
11:45-12:15 Przerwa na kawę
12:15-13:30 SESJA II | Powikłania zapalne w ortopedii cz. 2 |
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz,
dr n. med. Marcin Obrębski
12:15-12:30 Analiza zwichnięć stawu biodrowego
po endoprotezoplastyce pierwotnej
i rewizyjnej chorych leczonych
w Klinice Ortopedii SPSK CMKP im. prof. Adama Grucy w Otwocku
w latach 2020–2022 oraz przegląd piśmiennictwa
Marcin Wojewódzki, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
12:30-12:45 Powikłania infekcyjne endoprotezoplastyki stawu biodrowego po złamaniach panewki stawu biodrowego – analiza kliniczna
i bakteriologiczna
Andrzej Zawadzki, Artur Plewiński, Jan Wasielewski, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
12:45-13:00 Powikłanie endoplastyki stawu biodrowego ze zniszczeniem kości miednicy i protruzją elementów endoprotezy uciskających na duże naczynia krwionośne i narządy jamy brzusznej.

Czy usunięcie implantów z dojścia zaotrzewnowego lub wykonanie laparotomii jest zawsze niezbędne?

Marcin Obrębski, Paweł Bartosz, Robert Proczka, Paweł Koszczyński, Gracjan Suchodolski, Julia Macias, Marcin Para, Maciej Kogut, Jerzy Białecki (Otwock)
13:00-13:30 Podsumowanie sesji – dyskusja
13:30-14:30 Przerwa na lunch
14:30-16:45 SESJA III | Ortopedia onkologiczna cz. 1 |
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. PUM
dr n. med. Bartłomiej Szostakowski
14:30-14:35 Otwarcie sesji ortopedii onkologicznej Jerzy Białecki (Otwock)
14:35-14:50 Model opieki nad pacjentem z chorobą przerzutową do kości – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Jarosław Czubak (Otwock)
14:50-15:05 Zapalenia kości w ortopedii onkologicznej – jak przywrócić potencjał gojenia i odporności chorego? Daniel Kotrych, Paweł Ziętek, Łukasz Kołodziej, Andrzej Bohatyrewicz (Szczecin)
15:05-15:20 Powikłania kostno-stawowe po radioterapii – osteoradionekroza Piotr Palczewski, Paweł Sztwiertnia, Jerzy Walecki (Otwock)
15:20-15:35 Wyniki endoprotezoplastyki u chorych
z poradiacyjną osteonekrozą panewki stawu biodrowego
Jan Wasielewski, Michał Kłos, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
15:35-15:50 Powikłania leczenia operacyjnego nowotworów kończyny górnej – jak uniknąć amputacji Daniel Kotrych, Paweł Ziętek, Łukasz Kołodziej, Andrzej Bohatyrewicz (Szczecin)
15:50-16:05 Problem rewizji u chorych po resekcjach onkologicznych kończyn dolnych Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski (Otwock)
16:05-16:20 Zespolenia wyprzedzające u chorych
z przerzutami do kości
Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski (Otwock)
16:20-16:35 Pacjent ze złamaniem patologicznym na ostrym dyżurze. Co zrobić i dlaczego? Bartłomiej Szostakowski,
Julia Macias (Otwock)
16:35-16:45 Dyskusja
16:45-17:15 Przerwa na kawę
17:15-18:45 SESJA IV | Ortopedia onkologiczna cz. 2 | Prowadzący: dr n. med. Julia Macias, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski
17:15-17:45 Prezentacja trzech przypadków ilustrujących problemy onkologiczne
w ortopedii
Robert Prokop, Michał Kłos, Paweł Koszczyński, Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski (Otwock)
17:45-18:00 Najważniejsze pytania rezydenta ortopedii o onkologię narządu ruchu Ryszard Górski, Julia Macias (Otwock)
18:00-18:15 Przegląd powikłań po rekonstrukcjach
z użyciem endoprotez poresekcyjnych
u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości. Zarys technik ratujących
Bartosz Pachuta, Wojciech Jasica (Warszawa)
18:15-18:45 Podsumowanie, panel ekspertów | Daniel Kotrych, Julia Macias,
Bartłomiej Szostakowski, Jerzy Białecki
19:00-21:00 Kolacja
09:00-11:00 SESJA V | Profilaktyka zatorowo-zakrzepowa w ortopedii cz. 1 |
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
09:00-09:15 Otwarcie drugiego dnia sympozjum, wprowadzenie do tematu Jerzy Białecki (Otwock)
09:15-09:30 Czy należy zmieniać zasady profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej w ortopedii? Jarosław Czubak (Otwock)
09:30-09:45 Zakrzepica czyha nadal Wojciech Marczyński (Warszawa)
09:45-10:10 Perspektywy profilaktyki przeciwzakrzepowej
w ortopedii
Witold Tomkowski (Warszawa)
10:10-10:25 Diagnostyka obrazowa powikłań zakrzepowo-zatorowych po zabiegach ortopedycznych Żaneta Nitek, Jerzy Walecki (Otwock)
10:25-10:45 Okołooperacyjna profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu – aktualne wytyczne oraz kierunek rozwoju Adam Bałys, Jerzy Białecki (Otwock)
10:45-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-12:50 SESJA VI | Profilaktyka zatorowo-zakrzepowa w ortopedii cz. 2 |
Prowadzący: dr n. med. Piotr Nowakowski, dr n. med. Paweł Bartosz
11:30-11:45 Profilaktyka przeciwzakrzepowa oczami anestezjologa Piotr Nowakowski (Otwock)
11:45-12:00 Profilaktyka przeciwzakrzepowa w złamaniach miednicy Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
12:00-12:10 Niedowład nerwu udowego jako powikłanie po krwiaku mięśnia biodrowo-lędźwiowego
w przebiegu zaburzeń krzepnięcia spowodowanych Covid-19. Opis przypadku
Sławomir Tutak, Bartosz Burda, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
12:10-12:40 Panel ekspertów | Jarosław Czubak, Andrzej Bohatyrewicz,
Wojciech Marczyński, Witold Tomkowski, Piotr Nowakowski, Żaneta Nitek, Jerzy Białecki
12:40-12:50 Zakończenie sympozjum
12:50-13:30 Lunch
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.