Program

08:00-09:30 Rejestracja uczestników / Registration
09:30-09:35 Powitanie gości

 

Welcome adddress

Jerzy Białecki
09:35-12:50 Sesja I
09:35-09:45 Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy kostno-stawowej

 

Epidemiological situation of tuberculosis in Poland with particular emphasis on osteoarticular tbc

Kazimierz Rąpała
09:45-10:05 Protokół otwocki leczenia chorych
z infekcjami okołoprotezowymi protez poresekcyjnych kończyn dolnych

 

Otwock protocol for the treatment of patients with periprosthetic infections of post-resection prostheses of the lower extremities

Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski
10:05-10:20 Zasady postępowania okołooperacyjnego. Technika operacyjna i przykłady kliniczne

 

The principles of perioperative management. Surgical technique and clinical examples

Bartłomiej Szostakowski
10:20-10:35 Przypadek kliniczny – leczenie wieloetapowe guza okolicy stawu kolanowego prawego w przebiegu chłoniaka niehodgkinowskiego
o wysokim stopniu złośliwości

 

Case study: Multistage treatment of a tumor of the right knee joint region secondary to non-Hodgkin lymphoma of high malignancy

Szymon Dudkiewicz, Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski, Radosław Górski, Ryszard Górski
10:35-11:05 Radiologia interwencyjna w ortopedii: małoinwazyjne, przezskórne metody leczenia guzów kości i tkanek miękkich

 

Interventional radiology in orthopedics: minimally invasive, percutaneous methods of treating bone and soft tissue tumors

Paweł Sztwiertnia, Piotr Palczewski, Jerzy Walecki, Afshin Gangi
11:05-11:30 Dyskusja

 

Discussion

11:30-12:00 Przerwa na kawę / Coffee break
12:00-12:20 Osteonekroza jako powikłanie radioterapii okolicy miednicy. Diagnostyka i leczenie

 

Osteonecrosis as a complication of pelvic radiotherapy. Diagnosis and treatment

Michał Kłos, Paweł Bartosz, Jan Świątkowski, Paweł Sztwiertnia, Jerzy Białecki
12:20-12:50 Podsumowanie sesji

 

Session Summary

Julia Macias, Bartłomiej Szostakowski, Daniel Kotrych, Paweł Sztwiertnia, Jerzy Białecki
12:50-13:50 Przerwa na lunch / Lunch break
13:50-19:00 Sesja II
13:50-14:00 Otwarcie sesji

 

Opening of the session

Jerzy Białecki
14:00-14:20 Bóle okołoprotezowe – powikłanie czy dysbalans?

 

Periprosthetic pain – complication or imbalance?

Wojciech Marczyński
14:20-14:40 Planowanie przedoperacyjne endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego

 

Preoperative planning for revision hip alloplasty

Jacek Markuszewski
14:40-15:00 The evaluation of treatment of severe bone bed defects using custom made implants in hip revision surgeries Andrzej Sionek, Adam Czwojdziński, Jarosław Czubak
15:00-15:15 Nasze pierwsze doświadczenia z endoprotezami custom made stawu biodrowego

 

Custom made in revision hip arthroplasty – our first experiences

Marcin Para, Paweł Bartosz, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki
15:15-15:30 The top current 10 challenges in orthopedics – German view Carsten Perka (Charité Berlin)
15:30-15:45 Uszkodzenie ściany przedniej panewki podczas endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego – przyczyny, następstwa, postępowanie

 

Damage to the anterior acetabular wall during primary hip alloplasty: causes, consequences, management

Andrzej Bohatyrewicz, Łukasz Kołodziej, Daniel Kotrych, Krzysztof Rękawek, Łukasz Sieczka
15:45-16:00 Pelvic discontinuity Carsten Perka (Charité Berlin)
16:00-16:20 Revision after revision – the clinical approach to 3D printing technology Daniel Kotrych
16:20-16:45 Przerwa na kawę / Coffee break
16:45-17:05 Different type of knee endoprosthesis stabilization in two stage PJI treatment – prospective randomized study, early outcomes Paweł Bartosz, Marcin Para, Gracjan Suchodolski, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki
17:05-17:25 Moje niepowodzenia z użyciem implantów typu Custom Made

 

My failures with Custom Made implants

Paweł Łęgosz
17:25-18:00 Dyskusja / Discussion
18:00-18:30 Prevention of SSI/PJI – from sink to suture Javad Parvizi (Philadelphia)
18:30-19:00 Podsumowanie, panel ekspertów

 

Summary, expert panel

Carsten Perka, Andrzej Bohatyrewicz, Paweł Łęgosz, Daniel Kotrych, Wojciech Marczyński, Jacek Markuszewski, Andrzej Sionek, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki
19:30-22:00 Kolacja
09:00-12:30 Sesja III / Session III
09:00-09:15 Otwarcie drugiego dnia sympozjum, wprowadzenie do tematu

 

Opening of the 2nd day of the symposium, introduction to the topic

Jerzy Białecki
09:15-09:30 Metody postępowania diagnostyczno-leczniczego w profilaktyce przeciwzakrzepowo-zatorowej
w złamaniach miednicy

 

Diagnostic and therapeutic methods in thromboembolic prophylaxis in pelvic fractures

Paweł Bartosz, Jerzy Białecki
09:30-10:00 Perspektywy profilaktyki przeciwzakrzepowej
w ortopedii

 

Perspectives on thromboprophylaxis in orthopedics

Witold Tomkowski
10:00-10:30 Przerwa na kawę i zebranie ordynatorów Oddziału Warszawskiego PTOiTr

 

Coffee break and meeting of the Heads of Departments of the Warsaw Branch; coffee break for participants 

Paweł Bartosz
10:30-10:40 Czy profilaktyka przeciwzakrzepowa u dzieci po zabiegach ortopedycznych jest konieczna?

 

Is thromboprophylaxis in children after orthopedic surgery necessary?

Łukasz Matuszewski
10:40-10:55 Standardy postępowania PTOiTr dotyczące polityki przeciwzakrzepowej

 

PTOiTr thromboprophylaxis policy standards

Jan Wasielewski, Paweł Bartosz
10:55-11:10 Propozycje SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku odnośnie do wytycznych profilaktyki przeciwzakrzepowej w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Proposed guidelines of Gruca Clinical Hospital in Otwock for thromboprophylaxis in orthopedics and traumatology of the musculoskeletal system

Adam Bałys
11:10-11:20 Złamanie patologiczne obręczy miednicy o niejasnej etiologii – analiza przypadku

 

Pathological fracture of the pelvic girdle of unclear etiology – case study

Bartosz Pogorzelski, Paweł Bartosz
11:20-11:30 Wieloetapowe leczenie operacyjne stawu rzekomego trzonu kości ramiennej – prezentacja przypadku

 

Multistage surgical treatment of pseudarthrosis of the humeral bone shaft – case study

Łukasz Jacuniak, Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Dawid Lewandowski, Grzegorz Kurowicki
11:30-11:40 Wieloetapowe leczenie operacyjne stawu rzekomego po przebytym wybuchowym złamaniu trzonu kości ramiennej – prezentacja przypadku

 

Multistage surgical treatment of pseudoarthrosis after an explosive fracture of the humeral bone shaft – case study

Dawid Lewandowski, Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Łukasz Jacuniak, Paweł Niewczas
11:40-11:50 Wstępne wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego Medgal w Klinice Ortopedii CMKP

 

Preliminary results of Medgal hip alloplasty at the CMKP Department of Orthopedics

Bartosz Pogorzelski, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki
11:50-12:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Discussion and summary of the symposium

Jerzy Białecki
12:30-13:30 Lunch
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.